Verificarea și revizia instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Verificările/reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 179/16.12.2015 – Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

 

Detalii aici


Pentru programări: 0758.221.170


 

Verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale este o obligație ce revine clienților.

 

Verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizarea gazelor naturale se realizează:

 • periodic, la maximum 2 ani;
 • la cererea clientului final.

 

Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizarea gazelor naturale se realizează:

 • periodic, la maximum 10 ani;
 • după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
 • după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare;
 • la cererea clientului final.

 

Conform Procedurii, efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice se face în baza:

 • contractului de prestări servicii încheiat cu un operator economic autorizat de ANRE.
 • notificării transmise clientului final de către furnizorul de gaze naturale, din oficiu, în situatiile de scadentă a verificării/reviziei tehnice periodice a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.
 • documentaţiei tehnice care a stat la baza execuției/punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.

 

Contractul de prestări servicii se încheie în baza unei cereri scrise a solicitantului către operatorul economic autorizat însotiță de:

 • copie CI/CUI
 • copie factură gaze naturale
 • notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale

 

În situația în care clientul final nu deţine documentaţia tehnică, acesta are obligaţia să solicite o copie de la operatorul economic autorizat de ANRE care a executat inițial instalaţia de utilizare a gazelor naturale.
Dacă operatorul economic autorizat de ANRE nu deţine documentaţia tehnică sau aceasta nu corespunde cu tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de la locul de consum, clientul final are obligația să reconstituie, prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE documentația tehnică.

Important!


 

 

 • Notificarea este un document care trebuie păstrat de clientul final în vederea realizării verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare de către operatorul economic autorizat de ANRE.
 • Notificarea conține informații despre ultima verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare realizată și despre numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune.
 • Clientul final are obligația să efectueze verificările/reviziile tehnice atât ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale individuale, cât și a celor comune, exclusiv prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE, în baza unui contract de prestări servicii, până la data scadentă a verificării/reviziei tehnice, nerespectarea acestor obligații conduce la asumarea răspunderii clientului, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

 

Menționăm că pentru efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice, alături de documentele specificate anterior, clientul final are obligația de a prezenta operatorului economic și alte documente, după caz:

 • Documente din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale.
 • Documente din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, care sunt supuse reglementărilor ISCIR.

 

De asemenea, clientul final are obligația de a asigura respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare gaze naturale, prin:

 • înlocuirea racordului flexibil montat în instalația de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.
 • înlocuirea racordului flexibil, se realizează de către un operator economic sau o persoană fizică autorizată de ANRE, deținător al autorizației destinate racordării aparatelor consumatoare de combustili gazoși, tip RPFA, selectat de clientul final, în baza unui contract de prestări servicii.
 • înlocuirea detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, în conformitate cu prescripțile tehnice ale producătorului. Obligația revine și membrilor asociațiilor de proprietari/locatari.

 

Verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare se face conform instrucțiunilor specifice și constă în efectuarea urmatoarelor operațiuni:

 • verificarea arzătoarelor și a stării îmbinărilor și garniturilor de etanșare aferente
 • verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi
 • verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă cu săpun
 • verificarea funcționării echipamentelor și dispozitivelor auxiliare din componența instalației de utilizare și a instalației de alimentare cu energie electrică a acestora, după caz
 • verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță; demontarea/debranșarea punctelor de consum fără aprobare legală și a conductelor de alimentare aferente
 • verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare ale beneficiarului
 • verificarea stării răsuflatorilor și a căminelor existente
 • verificarea tirajului coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor arse și prezentarea de către consumator a dovezii de curațire a acestora de către un agent economic autorizat conform reglementărilor în vigoare

 

Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare se face conform instrucțiunilor specifice și constă în efectuarea urmatoarelor operațiuni:

 • efectuarea tuturor operațiunilor prevăzute la verificarea tehnică, revizia din anul respectiv înlocuind verificarea tehnică
 • efectuarea probelor de rezistență la presiune
 • efectuarea probelor de etanșeitate la presiune

MODEL CERERE

FISA DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

FISA DE REVIZIE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

 • Berceni
 • Câmpina

Vizualizați harta pentru sediul din Berceni, jud. Ilfov

Vizualizați harta pentru sediul din Câmpina ( Brebu + Telega )

+