Documente publice

Documente publice ale societatii

Acte normative in domeniul gazului natural

PROIECT DE FUZIUNE PREMIER ENERGY S.A. - PROGAZ P&D S.A.

CONVOCARE AGA MAI 2023

CONVOCARE AGA IUNIE 2020

Ordinul 72/2019 pentru modificarea unor ordine ale presedintelui ANRE

Ordinul 97/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si de modificare a unor ordine ale presedintelui ANRE

ORD 22 -2018 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND RACORDAREA LA SD A GAZELOR NATURALE, APROBAT PRIN ORD. ANRE 32-2017

REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE (ORD. ANRE 32-2017

ORDINUL NR. 92/2018 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORD. NR. 62/2008 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU MASURAREA GN TRANZACTIONATE IN ROMANIA

LEGEA ENERGIEI ELECTRICE SI A GAZELOR NATURALE (LEGEA-123/2012)

ORD 35/2013 PENTRU APROBAREA PROCEDURILOR PRIVIND SOLUTIONAREA / MEDIEREA NEINTELEGERILOR APARUTE LA INCHEIEREA CONTRACTELOR IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE(ORDIN ANRE 35/2013)

PROCEDURA DE INREGISTRARE, INVESTIGARE SI SOLUTIONAREA PLANGERILOR PRIMITE DE LA CONSUMATORII FINALI DE GAZE NATURALE (CF. ORDIN ANRE 16/2015)

REGULAMENT PRIVIND FURNIZAREA GAZELOR NATURALE LA CLIENTII FINALI (ORDIN ANRE 29/2016)

CONDITII STANDARD PENTRU FURNIZAREA REGLEMENTATA A GAZELOR NATURALE (ORDIN ANRE-77/2009)

CONDITII STANDARD PENTRU FURNIZAREA REGLEMENTATA A GAZELOR NATURALE (ORDIN ANRE-41/2010)

CONTRACT CADRU DISTRIBUTIE GAZE NATURALE (DECIZIE ANRE-183/2005)

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE (LEG-DEC-309/2005)

METODOLOGIA PRIVIND SCHIMBAREA FURNIZORULUI DE G.N (ORD-234/2019)

PROCEDURA PRIVIND PROIECTAREA, VERIFICAREA, EXECUTIA, RECEPTIA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A IU (ORDIN ANRE-32/2012)

REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GN (ORDIN 97/2018)

REGULAMENTUL DE MASURARE A CANTITATILOR DE G.N. TRANZACTIONATE IN ROMANIA (ORDIN-62/2008)

CONTRACT CADRU DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

ORDINUL 131/19.10.2022 PENTRU APROBAREA STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

ORDINUL NR. 83/2021 PENTRU APROBAREA STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE

PROCEDURA MODULUI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE CONF.ART 28 DIN ORD. ANRE 84/2014

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCESULUI DE ACHIZITIE A GAZELOR NATURALE

ORDINUL NR. 72-2019 PRIVIND MODIFICAREA UNOR ORDINE ALE PRESEDINTELUI ANRE

ORDINUL NR. 139-2021 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA CONTRACTULUI CADRU DE DISTRBUTIE GN SI A REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA GN

ORDINUL NR. 14-2023PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ORDINE ALE PRESEDINTELUI ANRE SI PENTRU ABROGAREA ORD. NR. 96-2015

ANEXE 3, 4, 5 ORD. 16/2015, RAPORTAT LA SEM. I 2023

ANEXE 2 la SPFEEGN

ANEXE 3, 4, 5 ORD. 16/2015, RAPORTAT LA SEM. II 2023

ANEXE 3, 4, 5 ORD.16/2015 RAPORTAT LA ANUL 2023

ANEXA 2 la SPFEEGN TRIM IV 2023

PROCEDURA CONF. ORD. 16/2015 Inregistrarea, investigarea si solutionarea plangerilor consumatorilor finali de gaze naturale

  • Berceni
  • Câmpina

Vizualizați harta pentru sediul din Berceni, jud. Ilfov

Vizualizați harta pentru sediul din Câmpina ( Brebu + Telega )

+