Termen scadent factură


Termenul scadent al facturii este de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

 

Întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul neachitării facturilor se realizează:

  • pentru consumatorii casnici începand cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii
  • pentru consumatorii noncasnici începand cu a 31-a zi calendaristică de la data emiterii facturii
Reluarea furnizării gazelor naturale este posibilă în maxim 24 de ore, dacă: achitați obligațiile de plată scadente, majorările de întârziere și taxa de reconectare.

 

Penalitățile de întârziere se percep:
  • pentru consumatorii casnici, dacă plata nu a fost efectuată în 15 zile calendaristice de la data scadenței; nivelul majorării de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întarziere, începând cu ziua urmatoare scadenței și până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății
  •  pentru consumatorii noncasnici, dacă plata nu a fost efectuată până la data scadenței; nivelul majorării de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua urmatoare scadenței și până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății

Cuantumul majorărilor de întarziere este de 0,02% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere, conform clauzelor contractuale care fac trimitere la prevederile Codului de Procedură Fiscală.

MODALITATI DE PLATA ALE CONSUMULUI DE GAZE NATURALE:

1.Prin numerar la casieriile punctelor de lucru: 

Campina – str. B.P. Hasdeu, nr. 91, jud. Prahova,

Berceni – str. Stefan cel Mare, nr. 50 A, jud. Ilfov

2. Prin parteneri non-bancari: un-doi Centru de plati

3.Prin virament bancar: din orice cont bancar către conturile SC PROGAZ P&D SA

Conturile SC PROGAZ P&D SA:

BRD sucursala Campina:

RO21 BRDE 300S V044 2263 3000

BCR sucursala Campina:

RO53 RNCB 0208 0099 6625 0001

ING BANK sucursala Campina:

RO24 INGB 0000 9999 1170 8767

TREZORERIE Campina:

RO35 TREZ 5225 069X XX00 0483

  • Berceni
  • Câmpina

Vizualizați harta pentru sediul din Berceni, jud. Ilfov

Vizualizați harta pentru sediul din Câmpina ( Brebu + Telega )

+