Termen scadent factură


Termenul scadent al facturii este de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

 

Întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul neachitării facturilor se realizează:

  • pentru consumatorii casnici începand cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii
  • pentru consumatorii noncasnici începand cu a 31-a zi calendaristică de la data emiterii facturii
Reluarea furnizării gazelor naturale este posibilă în maxim 24 de ore, dacă: achitați obligațiile de plată scadente, majorările de întârziere și taxa de reconectare.

 

Penalitățile de întârziere se percep:
  • pentru consumatorii casnici, dacă plata nu a fost efectuată în 15 zile calendaristice de la data scadenței; nivelul majorării de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întarziere, începând cu ziua urmatoare scadenței și până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății
  •  pentru consumatorii noncasnici, dacă plata nu a fost efectuată până la data scadenței; nivelul majorării de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua urmatoare scadenței și până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății

Cuantumul majorărilor de întarziere este de 0,02% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere, conform clauzelor contractuale care fac trimitere la prevederile Codului de Procedură Fiscală.

  • Berceni
  • Câmpina

Vizualizați harta pentru sediul din Berceni, jud. Ilfov

Vizualizați harta pentru sediul din Câmpina ( Brebu + Telega )

+