Neplata facturilor

Pentru clienții casnici:

  • Conform prevederilor legale, furnizarea gazelor naturale poate fi întreruptă începând cu a 46-a zi de la data emiterii facturii neplătite. Contractul de furnizare poate fi reziliat începând cu a 181-a zi calendaristică de la data emiterii facturii.

 

Pentru clienții noncasnici:

  • În cazul neplății facturii, furnizorul limitează furnizarea gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic sau întrerupe furnizarea, începând cu a 31-a zi de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice.

În cazul în care s-a procedat la limitarea furnizării, începând cu a-36-a zi calendaristică se sistează furnizarea gazelor naturale.
Contractul de furnizare poate fi reziliat începând cu a 81-a zi calendaristică de la data emiterii facturii.

  • Berceni
  • Câmpina

Vizualizați harta pentru sediul din Berceni, jud. Ilfov

Vizualizați harta pentru sediul din Câmpina ( Brebu + Telega )

+