Activități conexe

În conformitate cu Ordinul ANRE nr. 84/2014 activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale desfășurate de PROGAZ P&D sunt:


 • Emiterea avizelor referitoare la SD, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (detalii aici);
 • Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aparţinând clienţilor finali din zonele de limitate pentru care deţine licenţa de operare;
 • Deplasarea unei echipe tehnice:
  • la locul de consum, cu excepţia situaţiilor legate de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sau a SD;
  • pentru asistenţă la lucrările edilitare din zona de siguranţă şi de protecţie a SD;
 • Întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie, după caz;
 • Eliberarea de copii după documentaţia tehnică privitoare la instalaţia de utilizare a gazelor naturale a clientului final, fişele de evidenţă a verificărilor/reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi/sau după avizul de amplasament/avizul de principiu, deţinute de către Operatorul de Distribuție;
 • Debranşarea clienţilor finali prin scoaterea definitivă din funcţiune a branşamentului şi postului de reglare;
 • Modificări ale obiectivelor SD prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terț.

Lista tarifelor reglementate aferente activităților conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale prestate de PROGAZ P&D se poate consulta aici.

Cerere aviz de amplasament

Cerere aviz de principiu

Cerere debranșare

Cerere deplasare echipă tehnică

Cerere eliberare copii documentație tehnică

Cerere modificare obiective ale SD

Cerere demontare/montare echipament de măsurare

Cerere programare punere în funcțiune instalație de utilizare gaze naturale (PIF IUGN)

Cerere sigilare echipament de măsurare

 • Berceni
 • Câmpina

Vizualizați harta pentru sediul din Berceni, jud. Ilfov

Vizualizați harta pentru sediul din Câmpina ( Brebu + Telega )

+