Acces la sistemul de distribuție

Accesul la sistemul de distribuție se realizează în conformitate cu Ordinul Președintelui ANRE nr. 97/2018 – Regulament privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale

 

Detalii aici

 

Solicitanții/utilizatorii sistemului de distributie, se adresează operatorului sistemului de distribuție în urmatoarele cazuri:

 • în cazul solicitării accesului la sistemul de distribuție pentru un loc nou de consum;
 • în cazul suplimentării capacității tehnice aprobate anterior pentru un anumit loc de consum;
 • în cazul modificării unor elemente de natură tehnică;
 • în cazul modificării unor elemente de natură administrativă.

 

Pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție gaze naturale, solicitantul trimite cererea și documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuție gaze naturale sau pentru modificarea unui contract de distribuție gaze naturale existent.

 

Pentru accesul la rețeaua de distribuție gaze naturale, se parcurg următoarele etape:

 

Depunerea cererii și a documentelor necesare pentru încheierea/modificarea contractului de distribuție gaze naturale

 • Copia actului de identitate/a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;
 • Documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul/locurile de consum, respectiv adeverința de la furnizor sau copie a contractului de furnizare încheiat pentru fiecare loc de consum;
 • Copia licenței de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanții care au calitatea de furnizor de gaze naturale);
 • Anexa 1 și Anexa 1¹ la cerere – întocmite în conformitate cu modelele atașate;

 

În funcție de contractul de furnizare încheiat între clientul final și furnizorul de gaze naturale, cererea se depune de către furnizorul de gaze naturale, în cazul contractului de furnizare cu servicii reglementate incluse sau de către clientul final care decide să încheie contract de distribuție gaze naturale direct cu operatorul de distribuție gaze naturale.

Analizarea solicitării

 • Se analizează toate documentele care însoțesc cererea și corectitudinea completării informațiilor solicitate. În cazul în care cererea este incompletă, se va solicita completarea acesteia.

 

Emiterea contractului de distribuție gaze naturale

 • În maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, se va transmite solicitantului contractul de distribuție gaze naturale, în două exemplare.
 • Transmiterea de către operator a contractului de distributie reprezintă acordarea accesului la sistemul de distribuție gaze naturale.

 

Semnarea și returnarea contractului de distribuție

 • Returnarea contractului de distributie se face de către solicitant, în maximum 5 zile lucrătoare de la primire.

Cerere pentru încheierea/modificarea contractului de distribuție

Anexa la cererea pentru încheierea sau modificarea contractului de distribuție

Lista localităților și a punctelor de intrare în SD

Încărcare contracte de distribuție

  • Berceni
  • Câmpina

  Vizualizați harta pentru sediul din Berceni, jud. Ilfov

  Vizualizați harta pentru sediul din Câmpina ( Brebu + Telega )

  +