LEGISLATIE
Acte normative in domeniul gazului natural
CONVOCARE AGA IUNIE 2020
Ordinul 72/2019 pentru modificarea unor ordine ale presedintelui ANRE
Ordinul 97/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si de modificare a unor ordine ale presedintelui ANRE
ORD 22 -2018 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND RACORDAREA LA SD A GAZELOR NATURALE, APROBAT PRIN ORD. ANRE 32-2017
REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE (ORD. ANRE 32-2017
ORDINUL 92/2018 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORD.62/2008 PRIVIND APROPAREA REGULAMENTULUI DE MASURARE A CANTITATILOR DE GAZE NATURALE TRANZACTIONATE IN ROMANIA
LEGEA ENERGIEI ELECTRICE SI A GAZELOR NATURALE (LEGEA-123/2012)
REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA DE INFORMARE A CLIENTILOR FINALI DE ENERGIE ELECTRICA SI GAZE NATURALE( Ord. 96/2015 )
PROCEDURA PRIVIND SOLUTIONAREA / MEDIEREA NEINTELEGERILOR APARUTE LA INCHEIEREA CONTRACTELOR IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE(ORDIN ANRE 35/2013)
PROCEDURA DE INREGISTRARE, INVESTIGARE SI SOLUTIONAREA PLANGERILOR PRIMITE DE LA CONSUMATORII FINALI DE GAZE NATURALE (CF. ORDIN ANRE 16/2015)
REGULAMENT PRIVIND FURNIZAREA GAZELOR NATURALE LA CLIENTII FINALI (ORDIN ANRE 29/2016)
CONDITII STANDARD PENTRU FURNIZAREA REGLEMENTATA A GAZELOR NATURALE (ORDIN ANRE-77/2009)
CONDITII STANDARD PENTRU FURNIZAREA REGLEMENTATA A GAZELOR NATURALE (ORDIN ANRE-41/2010)
CONTRACT CADRU DISTRIBUTIE GAZE NATURALE (DECIZIE ANRE-183/2005)
CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE (LEG-DEC-309/2005)
METODOLOGIA PRIVIND SCHIMBAREA FURNIZORULUI DE G.N (ORD-234/2019)
PROCEDURA PRIVIND PROIECTAREA, VERIFICAREA, EXECUTIA, RECEPTIA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A IU (ORDIN ANRE-32/2012)
REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GN (ORDIN 97/2018)
REGULAMENTUL DE MASURARE A CANTITATILOR DE G.N. TRANZACTIONATE IN ROMANIA (ORDIN-62/2008)
 STANDARD PERFORMANTA DISTRIBUTIE GN(ORDIN 162/2015)
MODIFICARE STANDARD PERFORMANTA DISTRIBUTIE GN(ORDIN 42/2018)
STANDARD PERFORMANTA FURNIZARE GN(ORDIN -37/2007)
PROCEDURA MODULUI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE CONF.ART 28 DIN ORD. ANRE 84/2014
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCESULUI DE ACHIZITIE A GAZELOR NATURALE