TERMEN SCADENT FACTURA
IN CAT TIMP SE PLATESTE FACTURA DE GAZE?

- Termenul scadent al facturii este de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

- Intreruperea furnizarii gazelor naturale in cazul neachitarii facturilor se realizeaza:
a) pentru consumatorii casnici incepand cu a 46-a zi calendaristica de la data emiterii facturii
b) pentru consumatorii noncasnici incepand cu a 31-a zi calendaristica de la data emiterii facturii

- Reluarea furnizarii gazelor naturale este posibila in maxim 24 de ore, daca: achitati obligatiile de plata scadente, majorarile de intarziere, taxa de reconectare si daca se permite accesul furnizorului la instalatia de utilizare.

- Penalitatile de intarziere se percep
a) pentru consumatorii casnici, daca plata nu a fost efectuata in 15 zile calendaristice de la data scadentei; nivelul majorarii de intarziere este calculat asupra valorii neaachitate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare scadentei si pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii
b) pentru consumatorii noncasnici daca plata nu a fost efectuata pana la data scadentei; nivelul majorarii de intarziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare scadentei si pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii

Cuantumul majorarilor de intarziere este de 0,02% din valoarea facturii pentru fiecare zi de intarziere conform clauzelor contractuale care fac trimitere la prevederile Codului de Procedura Fiscala.