SCHIMBAREA CATEGORIEI DE INCADRARE PREVAZUTA IN CONTRACT
Categoria de incadrare corespunde consumului dumneavoastra de gaze naturale pe un an de zile si determina tariful pe care-l aplicam si pretul gazului.

Categoriile actuale sunt:
A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport
A.1 Consum anual pana la 1.162,78 MWh
A.2 Consum anual intre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh
A.3 Consum anual intre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

B. Consumatori finali conectati in sistemul de distributie
B.1. Cu un consum pana la 23,25 MWh
B.2. Cu un consum anual intre 23,26 MWh si 116,28 MWh
B.3. Cu un consum anual intre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh
B.4. Cu un consum anual intre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh
B.5. Cu un consum anual intre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

In cazul in care consumul inregistrat depaseste pragul superior al categoriei, modificarea incadrarii se face incepand cu luna urmatoare momentului in care s-a inregistrat depasirea.

In cazul in care consumul inregistrat este mai mic decat pragul inferior modificarea, incadrarii se face incepand cu 1 ianuarie.