CE SE INTAMPLA IN CAZUL NEPLATII FACTURII, INCLUSIV A MAJORARILOR DE INTARZIERE?
Pentru clientii casnici:
Conform prevederilor legale, furnizarea gazelor naturale poate fi intrerupta incepand cu a 46-a zi de la data emiterii facturii neplatite. Contractul de furnizare poate fi reziliat incepand cu a 181 a zi calendaristica de la data emiterii facturii.

Pentru clientii persoane juridice:
In cazul neplatii facturii, furnizorul limiteazà furnizarea gazelor naturale, atunci cand este posibil din punct de vedere tehnic sau intrerupe furnizarea, incepand cu a-31-a zi de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice.

In cazul in care s-a procedat la limitarea furnizarii, incepand cu a-36-a zi calendaristica se sisteaza furnizarea gazelor naturale.
Contractul de furnizare poate fi reziliat incepand cu a-81-a zi calendaristica de la data emiterii facturii.