Lista privindĀ operatorii economici autorizati ANREĀ pentru proiectarea si /sau executia sistemele de distributie a gazelor naturale este publicata pe pagina de internet a ANRE (click aici)