ACTIVITATI CONEXE
In conformitate cu Ordin ANRE nr. 84/2014 activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, sunt:

a) emiterea avizelor referitoare la SD, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

b) punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aparţinând clienţilor finali din zonele de limitate pentru care deţine licenţa de operare;

c) deplasarea unei echipe tehnice:

(i)la locul de consum, cu excepţia situaţiilor legate de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sau a SD;

(ii)pentru asistenţă la lucrările edilitare din zona de siguranţă şi de protecţie a SD;

d) întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie, după caz;

e) eliberarea de copii după documentaţia tehnică privitoare la instalaţia de utilizare a gazelor naturale a clientului final, fişele de evidenţă a verificărilor/reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi/sau după avizul/avizul de principiu, deţinute de către OSD;

f) debranşarea clienţilor finali prin scoaterea definitivă din funcţiune a branşamentului şi postului de reglare; g) modificări ale obiectivelor SD prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terţ.

Ordinul ANRE nr. 140/2015 cu modificarile si completarile ulterioare aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, și prevede ca: - tarifele reglementate pentru activităţile conexe, stabilite de către operatorul sistemului de distribuție al gazelor naturale (OSD) conform prevederilor prezentei metodologii, sunt tarifele pe care OSD este îndreptăţit să le factureze. - aceste tarife intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2016
 
CERERE AVIZ AMPLASAMENT
CERERE AVIZ PRINCIPIU
CERERE DEBRANSARE
CERERE DEPLASARE ECHIPA TEHNICA
CERERE ELIBERARE COPII DOCUMENTATIE TEHNICA
CERERE MODIFICARE OBIECTIVE
CERERE SIGILARE CONTOR
CERERE SOLICITARE PROGRAMARE PIF
CERERE DEMONTARE/MONTARE ECHIPAMENT DE MASURARE
TARIFE ACTIVITATI CONEXE